Eng Байгууллага

Крипто мэдлэг

DEFI буюу Төвлөрсөн бус санхүүгийн систем

09-03-2022

DeFi буюу Төвлөрсөн бус санхүүгийн системийн тухай ойлголт, уламжлалт санхүүгийн системтэй хийсэн харьцуулалт, DeFi экосистемийн үйл ажиллагаа зэргийг загварчлан хүргэж байна.

Төвлөрсөн бус санхүү нь уламжлалт санхүүгийн систем болон одоогийн банкны тогтолцоог халах зорилготой DLT буюу тархмал бүртгэлийн технологи дээр суурилсан санхүүгийн экосистем юм. Defi-д итгэмжлэгдсэн зуучлагчдыг Smart contract буюу Ухаалаг гэрээ орлодог.

 defi-2

DeFi экосистем нь дараах байдлаар өөр хоорондоо холбогдсон олон давхар протоколуудаас бүрддэг.

 defi-3

Maker(MKR)-ийн протокол нь барьцаа хөрөнгө байршуулан мөнгө зээлэх боломжийг олгодог.

defi-4 

Блокчэйний давхаргууд ямар үүрэгтэй вэ?

12-05-2022

Криптовалютын зарим томоохон төлөөллүүд

02-05-2022

DEFI сорилтууд

02-05-2022

Холбоо барих

7505 7775

contact@altex.mn