Eng Байгууллага

Төслүүд

DAI койны тухай

10-03-2022

9

DAI нь АНУ-ын доллартай уясан 1:1 харьцаатай төвлөрсөн бус Stablecoin юм.

DAI-г криптовалютын бирж дээр худалдан авч, крипто хэтэвч болон кастодианд хадгалах боломжтой.
Энэ нь Gemini Dollar (GUSD) гэх мэт төвлөрсөн Fiat койнуудаас ялгаатай нь санхүүгийн байгууллагын дансанд хадгалагдаж буй ам.доллар биш харин Maker платформ дээр хадгалагдсан криптовалютын нөөцөөр баталгааждаг.
DAI-г Fiat валют эсвэл бусад дижитал валютаар худалдан авч, зарж болно.
Мөн DAI-аар зээл авах, хадгалах боломжтой бөгөөд бөгөөд Maker платформын эзэмшигчид хөвөгч хүүг(STABILITY FEE) тогтоодог.

Дотоодын токенүүдийн үнэ цэн 2022/04/14

29-04-2022

Дотоодын токенүүдийн үнэ цэн 2022/03/14

29-04-2022

Дотоодын токенүүдийн үнэ цэн 2022/02/14

29-04-2022

Холбоо барих

7505 7775

contact@altex.mn