Eng Байгууллага

Төслүүд

COMP (Compound) токены тухай

18-03-2022

66

Compound(COMP) нь Ethereum дээр суурилсан токен бөгөөд нийтэд нийлмэл протоколыг удирдах боломжийг олгодог. Протокол хялбараар Ethereum токенийг нийлмэл хүүтэй нийлүүлэлт болон зээлэх боломжийг хэд хэдэн төвлөрсөн бус зах зээлд санал болгодог зүйл юм.

Зээлдүүлэгч: Compound платформ дээр хэн ч криптогоор зээлдүүлэгч болж болно. Тэд нийтэлсэн үнийн дүнгийн тодорхой хувиар Compound-н дэмжих криптовалютоор зээлнэ.
Зээлдүүлэгч: Compound платформийн хэрэглэгч(зээлдүүлэгч) платформоор дамжуулан өөрийн криптовалютыг барьцаалан нийтэлсэн зээлийн хүүгээр зээл авна.

Дотоодын токенүүдийн үнэ цэн 2022/04/14

29-04-2022

Дотоодын токенүүдийн үнэ цэн 2022/03/14

29-04-2022

Дотоодын токенүүдийн үнэ цэн 2022/02/14

29-04-2022

Холбоо барих

7505 7775

contact@altex.mn