Eng Байгууллага

Төслүүд

ENJ (Enjin) токены тухай

18-03-2022

67

Enjin Coin нь NFT(non-fungible token)-н хэрэглээг хувь хүн, байгууллага,брэндүүдэд хялбаршуулах зорилго бүхий токен юм.ENJ нь Enjin экосистемд үйлдвэрлэгдсэн NFT-н үнэ цэнийг нөхөх өсгөхөд ашиглагддаг.

Дотоодын токенүүдийн үнэ цэн 2022/04/14

29-04-2022

Дотоодын токенүүдийн үнэ цэн 2022/03/14

29-04-2022

Дотоодын токенүүдийн үнэ цэн 2022/02/14

29-04-2022

Холбоо барих

7505 7775

contact@altex.mn